Budżet Partycypacyjny

W naszym mieście po raz trzeci realizowany jest Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. Efektem dwóch poprzednich edycji jest realizacja126 projektów, które zostały zgłoszone, przedyskutowane i wybrane przez mieszkańców. W tegorocznej edycji mieszkańcy zdecydują na co wydać 8 milionów złotych.

O tym, jak zostaną spożytkowane te środki zdecydują wszyscy, którzy oddadzą swój głos na najważniejsze ich zdaniem spośród 164 projektów. Propozycje dotyczą m.in. budowy placów zabaw, miejsc parkingowych, boisk czy skwerów.

Głosować będzie można w dniach od 16 do 21 listopada w punktach konsultacyjnych w poszczególnych dzielnicach, w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim, a także internetowo przez stronę twojadabrowa.pl. Tam też można znaleźć szczegółowe informacje o Dąbrowskim Budżecie Partycypacyjnym.

Z życia Parafii