Chrzest

POTRZEBNE DOKUMENTY

 

 • Akt urodzenia dziecka
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej chrzest
 • Dane rodziców i chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania.
 • Zaświadczenia kandydatów na rodziców chrzestnych. Jeśli rodzice chrzestni nie mieszkają na terenie naszej parafii, powinni z parafii zamieszkania pobrać zaświadczenie potwierdzające, że mogą pełnić funkcję ojca chrzestnego czy matki chrzestnej.
 • Jeśli rodzice dziecka zawarli sakrament małżeństwa poza naszą parafią, należy dostarczyć dokument poświadczający ten fakt.

 

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 

 • Msza św. chrzcielna w naszym kościele jest za zwyczaj (ale nie zawsze) w trzecią niedzielę miesiąca o godz. 13.00. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych jest w sobotę poprzedzającą chrzest po Mszy św. o 18.00 (ok. 18.45) w kościele.
 • W miesiącach, w których są święta Wielkanocne i Boże Narodzenie, Msza św. chrzcielna jest odpowiednio w Poniedziałek Wielkanocny i w święto św. Szczepana (26 grudnia) o godz. 13.00. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych odbywa się wówczas w sobotę tydzień przed chrztem. W tych miesiącach nie ma Mszy św. chrzcielnej w trzecią niedzielę miesiąca.
 • Możliwe jest także ustalenie innego terminu chrztu. W tej sprawie należy kontaktować się z ks. proboszczem lub księdzem pełniącym dyżur w kancelarii parafialnej.
 • Dobrze jest zacząć od zasięgnięcia informacji w kancelarii i ustalenia terminu chrztu dziecka.
 • Formalności związanych z sakramentem chrztu należy dopełnić w kancelarii parafialnej najpóźniej na dwa tygodnie przed chrztem.
 • Bardzo ważne! Zgłoszenia dziecka do chrztu może dokonać tylko jego rodzic lub opiekun prawny.

Z życia Parafii