Dalsze ograniczenia

Od soboty 7 listopada podczas Mszy św. i innych obrzędów w świątyniach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15  metrów kwadratowych. Oznacza to, że w naszym kościele może być jednocześnie nie więcej niż 31 osób. Jednocześnie obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, a także zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra. Na stolikach za ławkami są wystawione pojemniki z płynem do dezynfekcji. Prosimy o dezynfekowanie rąk po wejściu do kościoła. Regularnie są dezynfekowane powierzchnie, z którymi mamy kontakt w kościele. Prosimy o przestrzeganie na terenie kościoła wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przestrzeni publicznej.

Kancelaria parafialna jest czynna bez zmian (od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-17.00). W razie jakichkolwiek pytań, można dzwonić na numer dyżurny: 782 861 074.

Z życia Parafii