Diecezjalne Jubileusze Małżeńskie

Diecezjalne Jubileusze Małżeńskie odbędą się 14 października w Bazylice NMP Anielskiej. Mogą w nich wziąć udział małżonkowie świętujący 25, 50 i 60 rocznicę sakramentu małżeństwa. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii do 15 września.

Z życia Parafii