Dzienny Dom Pomocy

W sąsiedztwie naszej parafii, przy ul. Korczaka 9a od wielu lat działa Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Osobom samotnym i starszym zapewnia całodzienne wyżywienie i opiekę pielęgniarską. Dla swoich podopiecznych organizuje różnorodne zajęcia i liczne imprezy okolicznościowe. Placówka jest czynna w godzinach 7.00-16.00. Osoby zainteresowane mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem (32) 262-31-48. Być może w naszym sąsiedztwie albo w rodzinie jest ktoś, kto mógłby skorzystać z pomocy, którą proponuje Ośrodek.

Z życia Parafii