Ewangelia Miłosierdzia

W niedzielę 10 kwietnia rozpoczyna się doroczny Tydzień Biblijny. Z tej okazji, przez sześć kolejnych dni od niedzieli do piątku (10-15 kwietnia) po wieczornej Mszy św.,  zapraszamy do naszego kościoła na wspólne czytanie Ewangelii św. Łukasza. Osoby, które chciałyby przygotować wybrany rozdział i włączyć się w czytanie Ewangelii, prosimy o kontakt z ks. Proboszczem.

Z życia Parafii