Jałmużna wielkopostna

Podobnie jak w poprzednich latach, Caritas przygotowała skarbonki na jałmużnę wielkopostną. W Środę Popielcową i w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Członkowie Akcji Katolickiej i Żywego Różańca będą rozprowadzać przygotowane skarbonki. Zebrane w ten sposób fundusze zostaną przekazane do Caritas na organizowaną przez nią pomoc dla osób starszych. Same zaś skarbonki niech trafią do naszych rodzin, gdzie przez cały okres Wielkiego Postu będziemy mogli składać swoje drobne ofiary. Skarbonki przyniesiemy do kościoła w drugą niedzielę wielkanocną, zwaną Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Zebrane w ten sposób środki zostaną wykorzystane na działalność dobroczynną w naszej parafii, organizowaną przez Parafialne Koło Akcji Katolickiej.

Z życia Parafii