Pomoc Kościołowi w Potrzebie

Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie po raz kolejny organizuje w parafiach w całej Polsce akcję zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom, Stowarzyszenie pomaga wspólnotom Kościoła misyjnego, ofiarom wojen, prześladowań i kataklizmów, budując studnie, szkoły i szpitale. W naszej parafii taka zbiórka zostanie przeprowadzona w piątek 11 września w godzinach od 8.00 do 11.30 na placu przed kościołem.

Z życia Parafii