Listopad

W piątek 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele będą tego dnia o 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00. Jednocześnie jest to pierwszy piątek miesiąca. Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie o 18.00. Możliwość spowiedzi od godz. 17.30, a także podczas każdej Mszy św. Ze względu na uroczystość Wszystkich Świętych, nie będzie spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Zachęcamy do spowiedzi i udziału we Mszy św.

W sobotę 2 listopada przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. będą o 7.00, 9.00 i 18.00. Ponieważ jest to pierwsza sobota miesiąca, będzie też Msza św. wynagradzająca do Niepokalanego Serca Maryi o 17.30. Na różaniec zapraszamy po wieczornej Mszy św. Od godz. 9.00 będziemy odwiedzać Chorych z Komunią św.

W dniach od 2 do 9 listopada, czyli przez całą oktawę po uroczystości Wszystkich Świętych, zapraszamy na wspólną modlitwę za naszych zmarłych podczas wypominków oktawalnych. Każdego dnia w ich intencji ofiarujemy Mszę św. o 18.00, a po Mszy św. będzie różaniec z wypominkami.

Nowe wypominki roczne będą od niedzieli 3 listopada.  Na stolikach z gazetami przygotowane są kartki na wypominki. Prosimy o czytelne wpisywanie imion i nazwisk zmarłych, najlepiej w pierwszym przypadku. Należy zaznaczyć, czy chodzi o wypominki roczne, czy oktawalne. Wypominki roczne są w każdą niedzielę w dwóch częściach: pierwsza część przed Mszą św. o 9.00, druga przed Mszą o 10.30. Kartki na wypominki prosimy przynosić do zakrystii.

W intencji naszych zmarłych możemy ofiarować spowiedź i Komunię św. W dniach od 1 do 8 listopada, nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych, możemy zyskiwać odpust w ich intencji.

Z życia Parafii