Modlitwa za Zmarłych

Zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych podczas wypominków. W naszym kościele odprawiane są wypominki roczne i oktawalne. WYPOMINKI ROCZNE są w każdą niedzielę, w dwóch częściach: pierwsza część przed Mszą św. o godz. 9.00 i druga przed Mszą św. o godz. 10.30. Osoby zamawiające wypominki roczne prosimy o zaznaczenie, przed którą Mszą św. mają być odczytywane. „Nowe” wypominki roczne będą od niedzieli 6 listopada. Za Zmarłych z rocznych wypominków modlimy się także podczas piątkowych Mszy św. zbiorowych o godz.18.00 (drugi, trzeci i czwarty piątek miesiąca).  WYPOMINKI OKTAWALNE polegają na tym, że przez kolejnych osiem dni od 2 do 9 listopada ofiarujemy za Zmarłych Mszę św. o 18.00, po której jest różaniec z wypominkami.

Na stolikach z gazetami przygotowane są kartki na wypominki. Prosimy o czytelne wpisywanie imion i nazwisk zmarłych, najlepiej w pierwszym przypadku. Należy zaznaczyć, czy chodzi o wypominki roczne, czy oktawalne.

Z życia Parafii