Obiad dla Seniora

W naszym mieście będzie realizowany pilotażowy program „Obiad dla Seniora”. Jest to forma wsparcia dla osób starszych. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego pod numerem telefonu 668 573 952 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00. Program przeznaczony jest dla osób, które skończyły 60 rok życia, a ich dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1800 zł, lub 2328 zł w przypadku, gdy mieszkają samotnie.

 

Dodatkowe informacje

Posiłki będą wydawane w terminie nie późniejszym niż 20 lutego 2023 r. i nie dłużej niż 60 dni od dnia rozpoczęcia wydawania posiłków. Posiłki będą wydawane w ramach przydzielonego abonamentu miesięcznego w kwocie 200 zł. Preferowane jest, aby posiłki wydawane w ramach abonamentu spożywane były przez seniorów w jednej lokalizacji. Organizatorzy informują, że przyjmowane teraz zgłoszenia, to tzw. zgłoszenia wstępne. Z osobami, które ich dokonają kontaktował się będzie Operator, który określi szczegółowy regulamin przedsięwzięcia.

Informacje dotyczące szczegółowego regulaminu Programu oraz listę miejsc oferujących posiłek dla seniora zostaną przekazane po wyborze operatora przedsięwzięcia.

Główne założenia przedsięwzięcia: odbiorcami zadania jest 500 seniorek i seniorów z Miasto Dąbrowa Górnicza w wieku 60 +, których dochód nie przekracza 300% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (kwoty podane w informacji powyżej).

Z życia Parafii