Opłatki

Od pierwszej niedzieli Adwentu (3 grudnia) Członkowie Akcji Katolickiej i Żywego Różańca będą rozprowadzać w kościele opłatki i świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Caritas. Podobnie jak w poprzednich latach, opłatki nie będą rozprowadzane na terenie parafii. Opłatki będzie można nabywać w kolejne niedziele Adwentu w kościele, a w ciągu tygodnia w zakrystii. Ofiary składane przy nabywaniu opłatków, są przeznaczone na potrzeby parafii.

Z życia Parafii