Pielgrzymka Zagłębiowska

Pielgrzymka Zagłębiowska na Jasną Górę (23-25 sierpnia) będzie przeprowadzona tak jak w ubiegłym roku. Wyruszamy z Będzina i wracamy autokarami na nocleg do swoich domów. Rano wyruszamy autokarem z określonego przez Przewodnika miejsca na trasę pielgrzymki. Na zakończenie pielgrzymki 25 sierpnia o godzinie 16.00 będzie Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej. Zapisy przyjmujemy w zakrystii. Spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką będzie w niedzielę 21 sierpnia o godz. 19.00 w Bazylice NMP Anielskiej.

Wszystkich, którzy nie mogą wziąć udziału w tegorocznej pielgrzymce, a chcieliby w niej uczestniczyć w sposób duchowy, zapraszamy do zakrystii po odbiór deklaracji i materiałów pielgrzymkowych. Ulotki z deklaracjami są też wyłożone na stoliku z gazetami.

Z życia Parafii