Punkt z odzieżą

Ponad rok temu zawiązała się w naszej parafii Grupa Charytatywna, która zajmuje się pozyskiwaniem i wydawaniem odzieży. Panie dyżurują w punkcie obok kancelarii parafialnej (budynek plebanii, ul. Jana Ziemby 1) we wtorki w godzinach 17.00-18.00. Na przestrzeni minionych miesięcy wiele osób skorzystało już z tej formy pomocy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przynoszą odzież do naszego punktu. To dzięki zainteresowaniu, życzliwości i zaangażowaniu darczyńców możemy wspólnie pomagać.

Z życia Parafii