Różaniec Rodziców

W naszej parafii zrodziła się inicjatywa, której nadaliśmy nazwę RÓŻANIEC RODZICÓW. Jeśli chcesz się modlić za swoje dziecko, jeśli chcesz mu towarzyszyć każdego dnia swoją modlitwą, Różaniec Rodziców jest właśnie dla Ciebie. Wiek nie ma znaczenia, bo dla naszych rodziców zawsze jesteśmy dziećmi.

Jest to propozycja dla rodziców, którzy chcieliby razem z innymi rodzicami modlić się za swoje dzieci. Modlitwa ta będzie polegać na ofiarowaniu każdego dnia jednego dziesiątka różańca nie tylko w intencji swojego dziecka, ale też w intencji innych dzieci. W ten sposób wielu rodziców wspólnie będzie się modlić w intencji swoich dzieci.

Rodzice będą tworzyć dwudziestoosobowe róże, odpowiednio do dwudziestu tajemnic różańca. Dzięki temu poszczególni rodzice każdego dnia będą mieli wyznaczoną jedną z tajemnic różańca. Rodzice mogą się zapisywać wspólnie (mama i tata) lub każde z nich oddzielnie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontaktowanie się z panią katechetką Alicją Oleksy lub z księdzem Proboszczem.

Osoby, które już zapisały się do Różańca Rodziców i wszystkich zainteresowanych, zapraszamy na spotkanie informacyjne w niedzielę 26 lutego po Mszy św. o godz. 12.00.

Z życia Parafii