Róże Różańcowe Rodziców

Od kilku lat w naszej diecezji istnieją Róże Różańcowe Rodziców wspólnie modlących się za swoje dzieci. Z okazji trwającego Roku św. Józefa zachęcamy do włączenia się w to diecezjalne dzieło modlitwy różańcowej rodziców. Do utworzenia Róży Różańcowej Rodziców potrzebnych jest 20 osób, które codziennie poświęcą 5 minut na odmówienie jednego dziesiątka różańca w intencji swoich dzieci oraz dzieci rodziców ze swojej Róży. W ten sposób każde dziecko codziennie zostanie otoczone modlitwą całej części różańca.

Do Róży Rodziców można dołączyć poprzez zgłoszenie drogą mailową (mail: biuroprasowe@diecezja.sosnowiec.pl). W mailu należy podać swoje imię i nazwisko oraz parafię, do której się należy. W mailu zwrotnym zostaną podane dalsze szczegóły. W momencie zamknięcia się liczby kolejnych 20 zgłoszeń Róża Rodziców rozpoczyna swoją misję, o czym jej członkowie zostaną poinformowani mailowo. Zachęcamy rodziców do wspólnej codziennej modlitwy w intencji swoich dzieci. To modlitewne dzieło zostało powierzone opiece św. Józefa.

Z życia Parafii