Sakrament Małżeństwa

POTRZEBNE DOKUMENTY

 

  • Druki z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy jest to ślub konkordatowy. Jeśli narzeczeni zawarli wcześniej związek cywilny, dostarczają odpis aktu małżeństwa z USC.
  • Metryka chrztu, jeśli chrzest miał miejsce poza naszą parafią. Należy sprawdzić, czy na metryce znajduje się adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania. Jeśli jej nie ma, potrzebne jest odrębne zaświadczenie.
  • Zaświadczenia potwierdzające udział w naukach dla narzeczonych (Pre-Kana).
  • Ostatnie świadectwo z oceną z katechezy (np. maturalne).
  • Dowód osobisty

 

 

PRZYDATNE INFORMACJE

 

  • W sprawach związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa w naszej parafii należy kontaktować się z ks. proboszczem (tel. 601 919 951).
  • Warto zacząć od ustalenia daty ślubu oraz zasięgnięcia informacji na temat przygotowań i potrzebnych dokumentów.
  • Przygotowanie dla narzeczonych, czyli tzw. Pre-Kana, w naszym dekanacie odbywa się w parafii NMP Anielskiej.
  • Po upływie trzech miesięcy do ślubu należy ustalić spotkanie w kancelarii, celem dopełnienia wymaganych formalności. Na to spotkanie trzeba przynieść podane wyżej dokumenty.

Z życia Parafii