Stan epidemii

W tym czasie, który zamierzaliśmy poświęcić modlitwie, rekolekcjom i rozważaniu męki Pańskiej, nasze życie zdominowała sprawa epidemii koronawirusa. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, wiele naszych planów i zwyczajów musi ulec radykalnej korekcie. Starając się dostosować do obowiązujących zaleceń, wprowadzamy następujące zmiany dotyczące naszej parafii:

 

– Odwołujemy rekolekcje wielkopostne dla dzieci i dla dorosłych.

 

– Odwołujemy Kiermasz Wielkanocny.

 

– Zawieszamy aż do odwołania odprawianie Mszy św. dla dzieci i drogi krzyżowej dla dzieci.

 

– Zawieszamy spotkania Kręgu Biblijnego i innych grup parafialnych.

 

– Zamykamy punkt z odzieżą.

 

– Przypominamy, że na skutek wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw może przebywać maksymalnie 50 osób. Dotyczy to także pogrzebów. Wszyscy jesteśmy zobowiązani dostosować się do tego przepisu.

 

– Zgodnie z zaleceniami, usunięta została woda święcona z kropielnic przy wejściu do kościoła.

 

– Prosimy o powstrzymanie się od całowania i dotykania krzyża, który znajduje się w przedsionku kościoła.

 

Komunia św., aż do odwołania, będzie udzielana na rękę.

 

– Prosimy o przestrzeganie na terenie kościoła wszelkich zasad bezpieczeństwa zalecanych przez kompetentne służby.

Z życia Parafii