Sztafeta Niepodległości

Wśród wielu wydarzeń patriotycznych w naszej diecezji, związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości, szczególne miejsce zajmuje Sztafeta Niepodległości. Jest to wydarzenie biegowe upamiętniające ważne miejsca pamięci historycznej na terenie naszej diecezji. Sztafeta jest adresowana do wszystkich, a szczególnie do rodzin. Szczegółowe informacje, także te dotyczące zapisów, znajdują się na stronie Diecezji. Zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Całość rozpocznie się Mszą Świętą 17 czerwca w Bydlinie o godz. 7.30 . Uroczyste zakończenie nastąpi na rynku w Jaworznie.

Z życia Parafii