Wizytacja biskupia

W bieżącym roku we wszystkich parafiach naszego dekanatu odbędzie się wizytacja biskupia. Naszą parafię będzie wizytował biskup Piotr Skucha. Zakończeniem całego procesu wizytacyjnego będzie przyjazd ks. Biskupa do naszej parafii w niedzielę 21 lutego. O szczegółach tego spotkania będziemy jeszcze informować. Módlmy się o owocne przeżycie czasu wizytacji przez naszą wspólnotę parafialną.

Z życia Parafii