Za Życiem

Trwa zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie. Również w naszej parafii zawiązała się grupa osób, które chcą pomóc w zbieraniu podpisów pod tym projektem. Podpisy będzie można składać przy stoliku za ławkami w dwie kolejne niedziele 22 i 29 maja po Mszach św. W pozostałe dni, od 16 do 31 maja, po nabożeństwie majowym. W tym celu potrzebny jest numer Pesel. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat proponowanych zmian w ustawie, a także adresy wybranych stron, na których można znaleźć więcej materiałów na ten temat.

 

 

Uwagi na temat

obywatelskiego projektu ustawy

o powszechnej ochronie życia ludzkiego

i wychowaniu do życia w rodzinie.

 

  • Projekt wprowadza pełną, prawną ochronę życia dzieci nienarodzonych. Usuwa z polskiego systemu prawnego tzw. wyjątki aborcyjne.

 

  • Gwarantuje pełną ochronę życia matki, przewidując możliwość prowadzenia działań leczniczych ratujących jej życie, włącznie z tymi, które mogą doprowadzić do śmierci dziecka poczętego.

 

  • Nakłada na organy państwa i samorządy terytorialne obowiązek zapewnienia pomocy, wsparcia materialnego i opieki dla rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne oraz dzieci poczęte w okolicznościach uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.

 

  • Nie zakazuje badań prenatalnych. Będą one dostępne na takich samych zasadach, jak dotychczas.

 

  • Wprowadza do programów szkolnych wychowanie do życia w rodzinie, obejmujące wiedzę o zasadach odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz wartości rodziny i ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Nauczanie w tym zakresie powinno respektować normy moralne rodziców i wrażliwość uczniów. Udział w zajęciach wymagać będzie pisemnej zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów.

 

  • Modyfikuje przepisy karne, wprowadzając:

– potwierdzenie sankcji karnej dla dostawców środków aborcyjnych oraz osób pomagających lub nakłaniających do zabójstwa prenatalnego;

– nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpienie od niej wobec matki, która umyślnie spowodowała śmierć dziecka poczętego;

– wyłączenie karalności matki, która nieumyślnie spowodowała śmierć dziecka poczętego.

 

Projekt ustawy dostępny jest m.in. na stronach www.wiosnazycia.pl oraz www.wybierajzycie.pl

 

Opracowanie A.G.

Z życia Parafii