Zmiany księży

W środę 15 czerwca zostały ogłoszone zmiany księży w naszej diecezji. Zmiany te dotyczą również naszej parafii. Do pracy w nowej placówce został skierowany ks. Karol. Na jego miejsce do naszej parafii przyjdzie ks. Kacper Goncerz, który jest neoprezbiterem, a pochodzi ze Strzegowej. Już teraz dziękujemy ks. Karolowi za trzyletnią posługę w naszej wspólnocie i życzymy wszelkiego dobra w nowej parafii. Na Mszę św. w intencji ks. Karola zapraszamy 26 sierpnia o godz. 18.00.

Z życia Parafii