Zmiany księży

W środę 12 czerwca zostały ogłoszone zmiany księży w naszej diecezji. Zmiany te dotyczą również naszej parafii. Do pracy w nowej placówce został skierowany ks. Michał. Na jego miejsce do naszej parafii przyjdzie ks. Karol Goc, który jest neoprezbiterem, a pochodzi z parafii św. Andrzeja w Olkuszu. Już teraz dziękujemy ks. Michałowi za czteroletnią posługę w naszej wspólnocie i życzymy wszelkiego dobra w nowej parafii. Msza św. w intencji ks. Michała będzie 25 sierpnia o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy.

Z życia Parafii